Gradič Podkraj

(Unterbergen)

Dvorec Podkraj (Unterbergen) je bil v 17. stoletju last prosta Vinožiča, nato pa plemičev Russdorfov in Steinbergov. Leta 1811 je stavbo kupil Valentin Lečnik, po naslednjem lastniku Lobasu pa je dvorec dobil ime Lobasova graščina. Nazadnje pa je dobila ime po sedanjem lastniku Kotnikova domačija.

Leave a comment