client
Dvorec Prežek
Graščina Prežek stoji na ravnici pod gradom Prežek. Pozidan je bil verjetno okoli 16. stoletja.

Proofing Galleries