Grad Trebnje

info-image

1000

prva pisna omemba stavbe

Zapuščen

dejavnost/stanje stavbe

Trebnje

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični kulturni spomenik. Kulturni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

In danes...

 • trebanjski_grad2
 • trebanjski_grad4
 • trebanjski_grad5
 • trebanjski_grad7
 • trebanjski_grad8
 • trebanjski_grad9
 • trebanjski_grad10
 • trebanjski_grad11
 • trebanjski_grad12
 • trebanjski_grad13
 • trebanjski_grad14
 • trebanjski_grad15
 • trebanjski_grad16
 • trebanjski_grad17
 • trebanjski_grad18
 • trebanjski_grad19
 • trebanjski_grad20
 • trebanjski_grad21
 • trebanjski_grad22
 • trebanjski_grad23
 • trebanjski_grad24
 • trebanjski_grad25
 • trebanjski_grad26
 • trebanjski_grad27
 • trebanjski_grad28
 • trebanjski_grad29
 • trebanjski_grad30

Lokacija

Leave a comment