Grad Trebnje

info-image

1000

prva pisna omemba stavbe

Zapuščen

dejavnost/stanje stavbe

Trebnje

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični kulturni spomenik. Kulturni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

In danes...

Lokacija

Leave a comment