Vinica (Weinitz)

Grad Vinica

info-image

1082

prva pisna omemba gradu

Turizem

dejavnost v gradu danes

Vinica

lega gradu

info-image

Grad spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 12. decembra 1998. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Ohranjeni zapisi

Arhitektura

Obrambni stolp pozidan 1476 iz starejše kapele sv. Katarine, edini ohranjeni del srednjeveškega gradu. K stolpu so 1556 prizidali utrjeno grajsko poslopje, v 19. stol. pa so odstranili vhodni trakt gradu, zasuli klet in pozidali del južnega trakta.

Kontakt

Odpiralni časi

ponedeljek, tor - zaprto

sreda - ned 12:00–22:00

 

Kontakt

Vinica 15, 8344 Vinica

viniski-grad.business.site

040 420 832

Grad danes

Kje se grad nahaja?

Leave a comment