Slovenski gradovi in dvorci v zasebni lasti

 1. Grad Mirna
 2. Grad Kolovrat pri Izlakah
 3. Dvorec Duplje na Gorenjskem
 4. Grad Zbelovo pri Poljčanah
 5. Grad Školj ob reki Reki
 6. Grad Gracarjev Turn na Dolenjskem
 7. Dvorec Komenda na Gorenjskem
 8. Grad Brdo pri Lukovici
 9. Dvorec Pogonik pri Litiji
 10. Dvorec Brest pri Igu
 11. Dvorec Zajčji grad v Podnanosu
 12. Dvorec Selo pri Ajdovščini
 13. Dvorec Renče
 14. Saunigov dvorec v Biljah
 15. Rožni dvor v Radljah
 16. Dvorec Podkraj pri Kotljah
 17. Dvorec Zavlar pri Slovenj Gradcu
 18. Ostanek gradu Branek pri Ljutomeru
 19. Dvorec Zagorica pri Mokronogu
 20. Dvorec Mala vas pri Trebnjem
 21. Dvorec Straža v Cerini pri Mokricah
 22. Dvorec Vrhpolje pri Vipavi
 23. Dvorec Železnica pri Turjaku
 24. Rožičev dvorec v Črnomlju
 25. Dvorec Štralek v Slovenskih goricah
 26. Dvorec Poženik na Gorenjskem
 27. Dvorec Smlednik na Gorenjskem
 28. Dvorec Frajštajn pri Slovenski Bistrici
 29. Dvorec Tuštanj pri Moravčah
 30. Dvorec Vine pri Dobrni
 31. Dvorec Vogrsko pri Novi Gorici
 32. Grad Fala pri Mariboru
 33. Lešje v Zgornji Savinjski dolini
 34. Turn pri Premu Klevišče pri Litiji
 35. Mala Loka pri Trebnjem Zapuže v Mirnski dolini
 36. Zgornje Perovo pri Kamniku
 37. Ravbarjev grad v Mengšu
 38. Dol pri Ljubljani Grimščice pri Bledu
 39. Kandrše pri Moravčah
 40. Tabor pri Vojniku
 41. Veliki Slatnik na Dolenjskem
 42. Dvorec Zduša pri Kamniku
 43. Dvorec Zbelovo pri Poljčanah
 44. Dvorec Gradišče pri Slovenj Gradcu
 45. Štok v Vuzenici
 46. Dvorec Stopnik pri Vranskem
 47. Dvorec Ravno polje
 48. Dvorec Velike Žablje na Vipavskem
 49. Dvorec Črnelo pri Domžalah
 50. Dvorec Vina Gorica pri Trebnjem
 51. Grad Lemberg
 52. Žički dvor v Mariboru
 53. Dvorec Rubije ob izlivu Vipave v Sočo

Leave a comment