Erazem Lueger Jamski

Erazem Lueger Jamski, zadnji potomec plemičev Luegerjev iz gradu Jama, je bil divje samosvoje narave. V bitkah s Turki je dokazal izjemen pogum. Dvakrat je s prijateljem Andrejem Baumkircherjem rešil življenje cesarju Frideriku III, zato ga je ta postavil za vodjo svoje osebne straže.

Nekega dne je Erazem v dvoboju ubil grofa Pappenheima, ker je žalil spomin na njegovega prijatelja Andreja, ki ga je cesar dal ubiti. Erazma so zaprli v ječo in obsodili na smrt, a Erazem je ušel iz ječe in se prebil do svojega gradu Jama.

 

Cesar je Erazma izobčil, mu zaplenil vse gradove in ukazal tržaškemu vitezu Ravbarju, naj Erazma izsledi, živega ali mrtvega. Ravbarjevi vojaki so zaman iskali drznega Erazma, ki je postal roparski vitez. A nekega dne je Erazem sam prišel izzivat svoje zasledovalce pred grad Planino.

Stopinje Erazmovega konja v snegu so zasledovalce pripeljale pred neosvojljivo skalnato Erazmovo orlovsko gnezdo. Celo zimo je Ravbar s svojo četo prezebal pod Erazmovim gradom in upal, da bo viteza izstradal. Osuplo pa je pomladi sprejemal sveže češnje in pečene ribe, ki mu jih je Erazem pošiljal s skalnate trdnjave. Erazmov grad je imel skrivni izhod v gozd nad pečino in od tam je bila le kratka pot do Vipavske doline.

Ker Erazma ni mogel premagati s silo, je Ravbar podkupil slugo, ki mu je prinašal Erazmove dobrote. Po dogovoru z njim je Ravbar usmeril topove proti grajskemu oknu, ko se je neke usodne noči leta 1485 prižgala izdajalčeva lučka. Topovska krogla je smrtno ranila gospodarja gradu Jama. V boju, ki je sledil, so padli tudi vsi Erazmovi soborci.

Erazma in njegove prijatelje so kmetje pokopali pri cerkvici pod gradom. Tam kjer danes raste velika stara lipa. V ječi na Ljubljanskem gradu so našli na steni vrisan Erazmov grb.

Leave a comment