Kakšne so bile naloge grajskega gospoda?

Grajski gospodar je potreboval veliko policistov in drugih uslužbencev za vodenje srednjeveškega gradu. Ko je gospod imel obveznosti in so ga odpeljali iz gradu, je imel določenega svojega glavnega predstavnika. Le ta je imel veliko lastno moč, ker je moral vedeti skoraj vse, kar se je dogajalo na gradu in okolnih posestvih. Moral je biti usposobljen za računovodske in pravne zadeve, pa tudi za upravljanje s kadri.

Pod fevdalnim sistemom je moral fevdalni gospod izvrševati upravne funkcije, sprejemati častne poklone, opravljati slovesnosti in zbirati najemnine, takse in srednjeveške davke.

Gospod je lahko imel v lasti več kot eno posest, zato je moral razdeliti svoj čas med njimi. Njegove pristojnosti so bile politične, sodne, davčne in so vključevale tudi obrambo njegovega ozemlja.

Prav tako kot njegov kralj, je upravljal z izvrševanjem kazni, pobiral je dajatve od svojih podložnikov in v nekaterih primerih celo koval svoje kovance.

 

Posebni dnevi v letu pa so bili prazniki. Prazniki so bili časi za opustitev prepovedi in pozabljanje življenjskih stresov. Kmetje kot tudi osebje v grajskem gospodinjstvu so ob praznikih našli čas za svoje uživanje.

Leave a comment