Kopanje zaklada na gradu Žamberk

Na Žamberku je baje zakopan zaklad; vsaj neki ljudje verujejo v to. Med njimi je bil pred nekaj leti tudi kmet, ki ste je odločil, da bo zaklad izkopal. Do tega sklepa ga je privedel berač Kolomuh z Razborja.

Hodila sta na grad podnevi pa tudi ponoči. Kmet je kopal, da mu je tekel pot po obrazu, berač pa je v bližnji senci ležal, čital »Kolomona« in pričakoval, kdaj prinese kdo njemu in kmetu jedi in pijače.

Za kopanje je zvedel tudi gospod župnik in ker se je vršilo celo o najsvetejših dneh, n. pr. o božiču, je poklical pridnega kopača k sebi in mu delo ustavil.

Literatura:

https://sl.wikisource.org/wiki/%C5%BDamberk

Grad Žamberk

Komentarji