Legende o gradu Turn pri Slivnici

Propad turnskega gradu
Nad Slivnico je položni hrib Gabrnica. Na tem hribu je izvir in poleg njega kapelica. Do tega mesta so prišli nekoč Turki. Postavili so topove in jih namerili na Turn. Zagrmelo je in krogle, zvezane z verigami, so švigale proti gradu. Ko so se verige ob grajskih stenah ustavile, so krogle treščile druga ob drugo in povzročile strašen učinek. Grajska gospoda je bila strašno preplašena. Zbežala je po podzemeljskem hodniku, po katerem je prišla na dan v Ječovju, zahodno od Žusma. Ker na obnovo Turna ni bilo mogoče misliti, so si graščaki sezidali nov grad: Žusem.

Kladje
Tik pod gradom je majhno naselje Kladje, ki šteje samo dva kmeta. Tu so bile nekoč grajske ječe in mu¬čilnice. Graščaki so bili trdosrčni in so ljudi strašno trpinčili. Posebno radi so jih devali v klade. Od te kazni ima naselje svoje ime: Kladje.

Krajevni spomini
Skromni ostanki gradu Turn leže na nekem hribu vzhodno od Slivnice. Grajski hrib se dviga nad cesto, ki vodi iz Št. Jurja proti Pilštanju, in je na vrhu porasel z lepimi hrasti. Svoje ime ima grad odtod, ker se je njega poslednji plemiški posestnik imenoval Turn. To ime se še danes kot hišno ime drži kmečke hiše, ki stoji na lepem gričku vzhodno od grajskega hriba. Ohranila ga je pa tudi vsa okolica: imenuje se Turno. Med grajskim hribom in kmetom Turnom je kotlinast travnik, kjer je bil nekdaj »virt«, t. j. graščinski ribnik, ki je imel podzemeljski odtok. Na prostoru, kjer je zdaj Turnova kmetija, je stala nekoč grajska cerkev. Niže cerkve, v smeri proti cesti, je bilo na robu sedanjega gozda pokopališče. Hudo je bilo pred nekaj leti v nočnih urah na tem pokopališču. Ljudje, ki so morali mimo, so videli razne strahove: smrt, črnega mačka, gorečega koštruna. Danes pa teh strahov ni več. Na južni strani grajskega hriba se svet preko pota nekoliko dviga, tam so grofje imeli nekaj svojega, stavbo ali kaj, še dalje proti jugu je gozd, ki se zdaj imenuje »Na vrtcu«. Tu je bilo grofovsko sprehajališče.

Zaklad pod Turnom
Ljudje mislijo, da je pod kamenjem zaklad. Dolgo je že tega, kar so začeli kopati, da bi ga našli. Ali kar so po¬dnevi skopali, to se jim je ponoči zasulo. Zato so začeli delati noč in dan. Prišli so že bili do oboka. Tedaj se jim prikaže bel polh. Eden izmed delavcev ga ujame, speče doma in poje. Radi tega je umrl. In nihče si ni več upal kopati na tistem mestu.

Literatura:

  • https://sl.wikisource.org/wiki/Turn_pri_Slivnici

Leave a comment