Legende o Jurkloštru

1.Stari samostan
Stari samostan je bil mnogo večji od današnje graščine. Širil se je tudi po dolini navzgor. Ko je blizu pokopališča hlapec napravil luknjo v zemljo, mu je izginil v podzemeljski votlini železni drog. Tudi pod sedanjo graščino je vse votlo. Nekdaj so šle votline v razne smeri. Celo na Voluški gori je imela ena izmed njih svoj izhod. Stari samostan je imel tudi stolpe. Eden je bil na gornji strani sedanje ceste; bil je obdan z obzidjem.

2.Meniške ribe
Vsa Lisica je na vodi. Zato prihaja iz nje mnogo studencev. Na jurklošterski strani je v Pasjem zlasti močen in imeniten vir. Kjer je voda izvirala, so bile strašne ribe. Da bi jih ljudje ne kradli, so jih menihi zavarovali z mrežo ali „Gartrom“.

3.Zakaj je bil samostan v Jurkloštru ukinjen
Jurklošterski menihi so bili dolgo sveti možje. Končno so se pa izpozabili ter so svoje prejšno svetost zamenjali s preveč posvetenim življenjem. Zlasti so grešili radi tega, ker so se nehali ogibari žensk.

4.Krajevni spomenik
Na menihe spominja Mišji dol (= Meniški dol!) pri Jurkloštru in Miški vrh (= Meniški vrh) pri Vranju. Tudi Petrov greben ima svoje ime iz samostanskih časov; vnjem je zmrznil neki menih. Podpeč – Marof nad jurkloštrom pa se imenuje tako po nekdanjem samostanskem marofu.

5.Veronika deseniška
Z gotovostjo so trdili, da je Veronika Deseniška pokopana v Jurkloštru. Toda za mesto se ne ve. Nekateri pravijo, da je našla svoj mir v nekem stolpu. Po drugih poročilih počiva v cervki in po tretjih v nekem hodniku sedanje graščine. Pred sto leti je neka rodbina prižgala luč v podzemeljski grobnici, kamor se je videlo skozi lino. Trdilo in verovalo se je, da je Veronika notri pokopana.

Literatura:

  • https://sl.wikisource.org/wiki/Jurklo%C5%A1ter

Leave a comment