Lindeška gospodarska poslopja

Lindeški gospodje so imeli s svojega gradu prekrasen razgled in njihov položaj je bil nezavzeten. Ali vrhu hriba ni bilo mnogo prostora: tu je poleg velikega obrambnega stolpa, stoječega na strmi skali onostran majhnega dvorišča mogla nastati samo še nepreobsežna palača.

Glavna gospodarska poslopja pa so si gospodje zgradili drugje. Zlasti pripravno mesto zanje je bilo onostran sedla, ki na severozapadni strani oddeljuje grajski hrib od visoke in prostrane Stenice. Tam je gospodarska poslopja obdajalo razsežno obzidje. Landekarjeva kmečka hiša je del nekdanjega grajskega hleva. Njeni stropi so vsi obokani. V pritličju so grajski gospodje imeli živino, v nadstropju pa je bivala služinčad. Podzemeljska pot je vodila iz tega poslopja v grad. '

V ozadju hiše je velika lipa, ki so jo po narodnem pripovedovanju zasadili Turki. Ti stari sovražniki se gora niso ustrašili. Celo gori za vrhom Stenice je neki kmet nekoč našel turško konjsko opravo.

Med turško lipo in hišo je svet votel. Živini, ki se tam pase, se vgreza noga. Stari ljudje pravijo, da so bili tu grajski zapori.

Nekdaj sta pripadali neposredno h gradu tudi Krajanovo posestvo v Stranicah in Bizeljnovo v Verpetah na vznožju grajskega hriba. Tudi Krajanova in Bizeljnova hiša sta staroverski, čeprav sta sicer močno predelani.

Literatura:

  • https://sl.wikisource.org/wiki/Lindek

Leave a comment