Marovška graščina

Ob cesti, ki je vodila v starih časih iz Celja v Slovenjgradec, je nastal gradič Marof. V tem gradiču so bivali roparski vitezi, ki so napadali trgovce na cesti. Ako kak trgovec ni plačal odkupnine, so ga vrgli v grajski vodnjak.

V poznejših časih so mnogi posestniki tega gradiča trdili, da so slišali v ponočnih urah iz vodnjaka škripanje kosti in stokanje mrtvih.

Pred nekaj leti so vodnjak preiskali, toda kosti niso našli. Obstoji pa mnenje, da je neki prejšnji posestnik dal vodnjak izčistiti.

Drugi pa trdijo, da so bili v vodnjak vrženi Turki, ki so napadli ob koncu 15. stoletja Šaleško dolino.

Literatura:

https://sl.wikisource.org/wiki/Marov%C5%A1ka_gra%C5%A1%C4%8Dina

Komentarji