Nesrečna grajska gospodična

Rahotnik je trebež pri Zusmu, kjer rasto leske. Nekoč je prjšel sem mož, ki je iskal vitrnikov za koše. Nenadoma so se mu odprla lepa vrata, skozi katera je stopil v klet.

V kleti najde mož mizo, polno vina, in za njo gospo­dično, ki je bila zelo žalostna. Mož je bil žejen in je go­spodično vprašal, če sme piti. Ona mu ni odgovorila, ampak je samo skomignila z rameni. Na drugo vprašanje je storila isto. Mož je kljub temu prijel za posodo, pil in odšel. Gospodična pa je zaklicala za njim: »Nesrečni človek, ako bi mi bil rekel: Bog te živi! bi me bil rešil in tvoji bi bili sodi vina z bogatimi zakladi denarja. Tako pa nimaš ti nič in jaz bom morala še dolgo trpeti.«

Literatura:

  • https://sl.wikisource.org/wiki/%C5%BDusemski_grad

Leave a comment