Dvorec Bartolomei

Podeželski dvorec naj bi nastal v drugi polovici 18. stoletja. Nahaja se v Žabjem kraju v Solkanu. Leta 1798 ga je od državnega sklada Werdenberg odkupil Friderik pl. Bartolomei, ki se je priselil iz italijanskega kraja Pergine pri Trentu. Dvorec je ostal v lasti njegovih potomcev do sredine 20. stoletja. Leta 1980 je stavbo, poškodovano v potresu leta 1977, pridobil Goriški muzej, da bi tu uredil muzejsko zbirko novejše zgodovine. Naslednje leto so po načrtih Bogdana Mikuža preuredili notranjščino v muzejske razstavne prostore. Ob vili stojita dve poslopji; v stavbi na levo se nahajajo restavratorske delavnice in uprava zaporov, v desni pa zapori. Pred dostopom do dvoriščnega dela vile stoji na levi strani od leta 2012 tudi nova uprava Goriškega muzeja s kustodiatom in knjižnico. Vila Bartolomei bo v naslednjem obdobju dobila manjkajoči levi trakt glavne stavbe, ki bo enak desnemu.

Poleg tega je v načrtih tudi nova stavba na mestu sedanjih delavnic, v njej bodo nove restavratorske delavnice, v načrtih je tudi nova stavba z večnamensko dvorano, depoji in razstaviščem. Na ta način bo uresničen načrt muzejskega kompleksa.

Vila Bartolomei je dvonadstropna stavba z ohranjeno poznobaročno zasnovo, vidno zlasti na severnem pročelju, na katerem je poudarjena osrednja os z masivnim kamnitim portalom v pritličju in z balkonom z železno ograjo v prvem nadstropju. Za stavbo se nahaja manjši park z okroglim kamnitim bazenom vodnjaka z vodometom. Ob dvorcu so stala še gospodarska poslopja z vinsko kletjo in hlevi. Prvotno predviden kompleks ni bil nikdar v celoti dokončan.

Literatura:

  • http://goriskimuzej.si

Leave a comment