Dvor Pobrežje

Leta 1547 je baron Ivan Lenkovič strmo nad Kolpo pri Adlešičih sezidal grad Pobrežje (Freienthurn) renesančno trdnjavo z močnim obzidjem, ki so mu priključili še velik protiturški tabor. Sedemnajst let pozneje so grad kupili pl. Burgstalli, leta 1743 grof Barbo, nato so bili lastniki pl. Bonazziji in grofje Auerspergi, od konca 18. stoletja do leta 1904, ko je Pobrežje prešlo v meščanske roke, pa so bili graščaki baroni Apfalterji. Leta 1918 je grad kupila rodbina Zurc. Med vojno so Pobrežje kar dvakrat, leta 1942 in 1945 požgali Nemci.

info-image

1547

prva pisna omemba stavbe

Zapuščen

dejavnost/stanje stavbe

Adlešiči

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 17. decembra 1988. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Eno od grajskih poslopij je še ohranjeno in pokrito s streho, razvaline grajskega jedra segajo dve nadstropji visoko, obrembno zidovje pa je precej razpadlo.

In danes...

Lokacija

Leave a comment