Dvorec Spodnja Polskava (Grad Frajštajn)

Dvoinpolnadstropna tlorisno pravokotna (s prizidkom na začelni strani) renesančna stavba, zgrajena okoli 1570 namesto požganega Rosenberghofa. Sprednje pročelje poudarjajo mogočen kamnit portal in trifori v nadstropjih ter konzolni venčni zidec.

info-image

13. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Stanovanja

dejavnost/stanje stavbe

Spodnja Polskava 299, vas Sele pri Spodnji Polskavi

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 19.3.2013. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Turški vpadi so grad večkrat poškodovali, v 18. stoletju pa je bil porušen. V spomin na zadnjega oskrbnika gradu Limbuš iz družine Hertzenkraft (1669),  je na cerkvi Limbuš ohranjen nagrobni epitaf.

In danes...

 • spodnja_polskava8
 • spodnja_polskava2
 • spodnja_polskava3
 • spodnja_polskava4
 • spodnja_polskava5
 • spodnja_polskava17
 • spodnja_polskava9
 • spodnja_polskava10
 • spodnja_polskava11
 • spodnja_polskava12
 • spodnja_polskava18
 • spodnja_polskava19
 • spodnja_polskava13
 • spodnja_polskava14
 • spodnja_polskava16
 • spodnja_polskava21

Lokacija

Komentarji