Dvorec Ročinj

Kmečki dvorec (Pri Martinu, Pri Grozdu) pravokotnega tlorisa je enonadstropen, z mezzaninom, krit s štirikapno korčno streho. Glavna fasada je petosna, v osrednji osi je polkrožni portal z letnico 1884 in balkonom nad njim. Balkon stoji na dveh masivnih kamnitih konzolah. Stoji v Ročinju 6, južno od vaškega jedra, ob glavni cesti proti Tolminu.

Pogled na dvorec ob cesti

Portal in balkon na glavni fasadi

Glavna in del stranske fasade

Leave a comment