Dvorec Zgornja Polskava

info-image

16. stoletje

prva pisna omemba dvorca

Zapuščen

stanje dvorca danes

Zgornja Polskava

lega dvorca

info-image

Dvorec spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Ohranjeni zapisi

Stara razglednica dvorca

Zgrajen v 16. stoletju, baročno predelan po načrtih Josefa Hofferja v 18. stoletju.

Stara litografija dvorca

Kontakt

Odpiralni časi

Dvorec je zaprt.

Kontakt

Naslov: Dvorec Zgornja Polskava, 46.4257777, 15.6109682

Grad danes

Kje se dvorec nahaja?

Leave a comment