Stolp Goličan

(Kalussen)

Umetna zemljena vzpetina s premerom 20 m, obdana z jarkom in nasipom; ostaline stolpaste stavbe, omenjene 1430 kot deželnoknežji strelski dvorec, med 1453-1469 pa je tam izpričan obrambni stolp. Stolp je stal v gozdu, južno nad sedaj regulirano reko Ščavnico, zahodno od Gajševskega jezera in Ljutomera.

Literatura:

Leave a comment