Grad Borl

Grad Borl (Ankenstein) se nahaja na strmi skalni vzpetini nad reko Dravo v Halozah. Zaradi svoje naravne lege ob ogrsko – hrvaški meji je imel že od vsega začetka pomembno strateško vlogo. Prvotno je služil kot obmejna ogrska postojanka. Varoval je strateško pomembni rečni prehod čez Dravo, o čemer pričata ogrsko in hkrati tudi nemško poimenovanje gradu Borlyn oziroma Anchestein in naj bi označevala rečni prehod.

info-image

1255

prva pisna omemba stavbe

Zapuščen

dejavnost/stanje stavbe

Dolane 2, 2282 Cirkulane

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik državnega pomena in je bil zanj razglašen 6.10.1999. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na državnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Zgrajen je bil v srednjem veku, zgodovinski viri govorijo, da njegov začetek nastanka sega v 12. ali 13. stoletje, morebiti je bil postavljen že prej, prvi pisni viri pa govorijo o letu 1255 kot gradu Anchenstein, katerega grb so nosili znani lastniki  Anchensteini, ki so izumrli leta 1323. Grad so  v tistem času dobili v fevd Ptujski gospodje, nato pa so jim po letu 1438 sledili razni lastniki, med njimi grofje Schaunbergi, baroni Szekelyji od leta 1494 do 1595, grofje Sauerji  od 1639 do 1801, grofje Wurmbrandi do začetka tega stoletja, po letu 1901 baroni Kübeck, med obema vojnama pa je bil grad v posesti delniške družbe Barlin iz Maribora.

In danes...

Literatura:

  • http://www.borl.si/
  • https://www.prlekija-on.net/lokalno/8094/grad-borl-postaja-velika-razvalina-tega-dela-haloz.html

Posebna zahvala gre Društvu za oživitev gradu Borl, ki je s svojim prispevkom pomagalo sooblikovati objavo o gradu Borl na Gradovi Slovenije.si.

Lokacija

Leave a comment