Grad Fram

Grad je bil prvič omenjen leta 1335. Bil je deželnoknežja posest štajerskega maršalskega urada. Morda so ga že tedaj upravljali gospodje Wildonski, leta 1438 pa so ga Ptujski gospodje skupaj z dednim štajerskim maršelatom in drugim premoženjem volili grofu Johanu Schaunberškemu, kolikor bi njihova rodovina izumrla. Framski grad je leta 1487 opisal Paolo Santonino kot dobro utrjenega.

info-image

1335

prva pisna omemba stavbe

Delni ostanki

dejavnost/stanje stavbe

Fram

lega stavbe

info-image

Po prvi svetovni vojni je zemljišče z ostanki gradu kupil framski župnik in zgodovinar Kragl.

info-image

Posest je pozneje še večkrat menjala gospodarja, grad pa je baje že v 18. stoletju pogorel, a so vendar še na začetku 19. stoletja v njegovem južnem delu stanovali gospoščinski viničarji.

In danes...

Lokacija

Leave a comment