Grad Hmeljnik

Grad je v pisnih virih prvič omenjen leta 1217, vendar ni veliko znanega o njegovih prvih lastnikih. Najbolj znani lastniki gradu, gospoda plemenita Hopfenbach ali Hmeljniški gospodje, pa so izumrli v začetku 14. stoletja. Leta 1321 je gospostvo podedoval Gerlach pl. Auersperg.

info-image

1217

prva pisna omemba stavbe

Zapuščen

dejavnost/stanje stavbe

vas Gorenje Kamenje

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik državnega pomena. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na državnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

In danes...

  • Grad Hmeljnik

Lokacija

Leave a comment