Grad Hompoš

(Pohorski dvor, nem. Haus am Bacher)

Grad Hompoš se nahaja v vasi Pivola blizu Maribora. Grad je ogromen kompleks, ki je dokaj razpotegnjen in delno podkleten. Ima dve nadstropji. Jedro grajske zasnove je južni trakt, ki je zidan iz kamna, vzhodni in zahodni trakt pa sta zidana iz opeke. Zunanji del južnega trakta ima kamnitne okenske okvire, na dvoriščni strani pa stebriščne arkade.
Okoli 1945 je grad doživel zadnje obsežnejše prezidave. Po njih se je močno zabrisala njegova prava prvotna historična zasnova. Okrog gradu je še ohranjen del starega grajskega parka. Danes je grad popolnoma moderniziran in prilagojen pedagoški dejavnosti.
info-image

12. stoletje

prva pisna omemba gradu

Univerza Maribor - Fakulteta za kmetijstvo

dejavnost v gradu danes

Pivola

lega gradu

info-image

Grad Hompoš spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 8. aprila 1992. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Poleg gradu spada v grajski kompleks tudi grajski park, ki se razprostira okoli gradu. Grajski park je bil razglašen za nepremični spomenik lokalnega pomena in je prav tako vpisan v Register nepremične kulturne dediščine.

Ohranjeni zapisi

Lastniki gradu po letih

1323 - Reinprecht Mariborski

1348 - Walseej

1352 - Friderik Ptujski

15. stoletje - Stubenbergi

1645 - Sigismund Sulzburški

kasneje - rodbine Walters, Conti, Haidt, Curti, Scalda-Sole, potlej graške dominikanke

18. stoletje - grofje Attemsi

1846 - Alojz pl. Feyrer

1877 - zakonca grof Anton de Nugent-Pallavicini y Centurioni in grofica Marija Terezija, roj. baronica van Durr. Ob ločitvi je dvor ostal v rokah grofa Antona, ki ga je prodal zadnji plemiški rodbini na tem gradu, rodbini Pacher.

do nacionalizacije - rodbina Pacher von Theinburg

po vojni - sanatorij za pljučne bolnike, kasneje psihiatrična bolnišnica

2008 - Univerza v Mariboru

Grad danes

V letu 2008 je Mariborska univerza odprla grad za prostore fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Fakulteta ima 20 predavalnic, 5 učnih in 21 raziskovalnih laboratorijev. Večina oddelkov je v gradu Hompoš, oddelek za vinogradništvo pa nad Limbušem. Fakulteta ima v lasti 400 hektarjev zemlje.

Kje se grad nahaja?

Leave a comment