Grad Kacenštajn

Grad Kacenštajn, tudi grad Katzenštajn ali begunjski grad, sestavlja skupaj s cerkvijo svetega Urha osrednji del starega jedra Begunj na Gorenjskem. Grad se v zgodovinskih listinah prvič omenja leta 1428. Plemiči iz rodbine Kacijanarjev so v 16. stoletju dvor prezidali, dokončno podobo pa je graščina dobila stoletje pozneje, ko so se Lambergi v 17. stoletju preselili z gradu Kamen.

info-image

1428

prva pisna omemba stavbe

Muzej, psihiatrična bolnica

dejavnost/stanje stavbe

Begunje na Gorenjskem, Občina Radovljica

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik državnega pomena in je bil zanj razglašen 6. oktobra 1999. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na državnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Park sestavljajo obzidan renesančni parter (17. stol.), ki ima portal v osi grajskega stolpa, kostanjev drevored s paviljonoma, delno v grobišče talcev preurejen sadovnjak in parkovni del južno od gradu.

In danes...

Lokacija

Leave a comment