Grad Kamen (nem. Stain)

Grad in gospoščina je bila sprva v lasti Ortenburžanov, ki pa v njem niso prebivala, temveč so ga upravljali s pomočjo kastelanov ali gradnikov. Grad je bil pomembna postojanka, kajti varoval je staro tovorniško pot iz Bohinjskega kota in Zgornje Savske doline čez Prevalo proti Tržiču in hospicu v Podljubelju do Koroške.

info-image

1185

prva pisna omemba stavbe

Ruševina

dejavnost/stanje stavbe

Begunje na Gorenjskem, občina Radovljica

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Lastniki gradu po letih

  • 1350 Henrik III. Ortenburški
  • 1418 Celjski grofje
  • 1442 Hans II. Sepacher (Mlinski), nato sin Wolfgang
  • 1458 Andrej Kreig
  • kasneje je še nekajkrat zamenjal lastnike (tudi znameniti vitez Gašper Lambergar)

In danes...

Lokacija

Leave a comment