Grad Kromberk

Plemiška družina Coronini von Cronberg je grad zgradila domnevno v začetku 17. stoletja (1609), delno na temeljih starejšega gradu iz 13. stoletja. Dvonadstropna grajska stavba je po zasnovi in videzu renesančna. Sestavlja jo osrednje poslopje skoraj kvadratnega tlorisa, na vogalih ima štiri stolpe. V obeh svetovnih vojnah je grad pogorel. Požar je uničil notranjo opremo, knjižnico in arhiv. Obsežna obnovitvena dela je grad doživel po letu 1954, ko se je vanj naselil Goriški muzej.

V grajskem parku in pritlični vhodni veži je manjši lapidarij, v katerem je več grbov goriških plemiških družin.

 

V prvem nadstropju je stalna razstava umetnostnozgodovinskega in kulturnozgodovinskega oddelka: galerija starejše umetnosti, kulturnozgodovinski oddelek s poudarkom na slikarstvu 19. stoletja s slikami Franca Kavčiča in Jožefa Tominca. Glavni prostor v tem delu je namenjen porokam. V drugem nadstropju so občasne arheološke, zgodovinske in etnološke razstave tematskega značaja.

Namen muzejske zbirke na Gradu Kromberk je, da poda vsaj delno podobo zgodovinskega, kulturnega in družbenega razvoja od najstarejših časov do danes na območju delovanja te ustanove.

Literatura:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Goriški_muzej#Grad_Kromberk

Leave a comment