Grad Krško

(grad Friderika Celjskega, nem. Gurckfeld)

Gradu Krško so okoli leta 1189 pozidali bavarski grofje Bogenski. Grad se je nahajal na hribu Gora nad starim mestnim jedrom Krškega. Danes lahko vidimo le še nekaj zidov v ruševinah. Grad je pričel propadati že v 18. stoletju. Imel je štiri trakte, bil pa je sestavljen iz pritličja in dveh nadstropij.

1189

prva pisna omemba stavbe

Ruševina

dejavnost/stanje stavbe

Cesta, občina Krško

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod arheološko dediščino. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

Lastniki in upravljalci gradu

1100 - rodbina Bogenskih (pozida grad)

1154 - Perthold in njegov sin Walter

1155 - Reginmar in njegov sin Swiker, ministerijali krškega grofa Bogna

1189 - salzburški nadškof Adalbert III.

1223 - Bertoldus in Gizelbert de Gurgveld

1248 - Bertold

1284 - njegov sin, prav tako Bertold

1351 - Celjski grofi

1459 - Habsburžani

Pomen gradu je tekom zgodovine nazadoval, kar je tudi razlog, da je bil grad že v valvasorjevih časih opuščen in pričel se je njegov propad. Že v 19. stoletju je bil v razvalinah, danes pa je na hribu le še nekaj zidov. Mesto, kjer so ga postavili, pa je še danes odlična prevladujoča in razgledna točka ob vstopu v Krško in lahko služi tudi kot dobra izletniška pohodna pot.

Lokacija

Leave a comment