Majdburg

Grad Limbuš (Lembach)

Limbuški grad je stal na Grajskem griču nad vasjo Limbuš v Mestni občini Maribor. Grad se prvič omenja šele leta 1332. Pozidal ga je verjetno Lipold Lembah (Leopold Limbuški). Grad je bil pod vodstvom rodbine limbuških vitezov, vse dokler ni umrl njihov zadnji potomec, torej do okoli leta 1330.

info-image

1332

prva pisna omemba stavbe

Delni ostanki

dejavnost/stanje stavbe

Grajski grič, Limbuš

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 8. aprila 1992. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Turški vpadi so grad večkrat poškodovali, v 18. stoletju pa je bil porušen. V spomin na zadnjega oskrbnika gradu Limbuš iz družine Hertzenkraft (1669),  je na cerkvi Limbuš ohranjen nagrobni epitaf.

In danes...

  • grad_majdburg1
  • grad_majdburg2
  • grad_majdburg3
  • grad_majdburg4
  • grad_majdburg5
  • grad_majdburg6
  • grad_majdburg7
  • grad_majdburg8
  • grad_majdburg9
  • grad_majdburg10

Lokacija

Komentarji