Grad Rifnik

(Reicheneck)

Legenda o gradu

Preberi zgodbo

Osnovni podatki

Hrib Rifnik je še posebej pomemben z vidika kulturne dediščine. Na vrhu hriba so ostanki največje poznoantične naselbine na Slovenskem. Na strmi skalni vzpetini na severni strani hriba Rifnika pa stojijo razvaline gradu Rifnik. Prvi vitezi, ki jih imenujemo Rifniški, izvirajo z gradu Reifenstein iz avstrijske Štajerske. Grad se prvič omenja leta 1326. H gradu je spadal tudi (grajski) mlin v Šibeniku. Mlinarjenje se je na tem območju pričelo v 14. oz. 15. stoletju.

Stari grajski mlin stoji še danes pri Ferleževem mlinu v Šibeniku. Ljudsko izročilo pravi, da so rifniški grad leta 1635 opustošili kmetje v boju za svoje pravice. Izročila za enkrat zgodovinarji ne morejo potrditi, saj ne obstajajo pisni viri o tem dogodku. Vsekakor pa se strinjajo da so grad prenehali uporabljati v 17. stoletju. Gospoda se je preselila na Blagovno.

Lastniki

Od leta 1359 so grad imeli v fevdu Celjski grofje, ki so ga v last dobili leta 1400 od krških škofov. Celjski grofje so ostali lastniki vse do 9. novembra 1456, ko so v Beogradu (v Srbiji) umorili grofa oziroma kneza Ulrika II., zadnjega moškega potomca grofov Celjskih.

Literatura:

  • http://www.mladi-sentjur.si/

Leave a comment