Grad Slovenska Bistrica

Grad Slovenska Bistrica stoji v mestu Slovenska Bistrica. Danes je kulturni in prireditveni center občine. V njem si lahko ogledate različne stalne razstave, galerijo. Ima tudi lepo viteško dvorano s freskami.

info-image

1265

prva pisna omemba stavbe

Galerija, razstave, poroke

dejavnost/stanje stavbe

Grajska 11, Slovenska Bistrica

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik državnega pomena in je bil zanj razglašen 6. oktobra 1999. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na državnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Vrt iz 16. stol. Prvotno renesančno geometrično zasnovo so v 18. stol. barokizirali, kasneje jo je nadomestila ureditev v angleškem krajinskem slogu. Park je okrnjen, v osrednji osi je ohranjen gabrov drevored in delno obodni zid z mogočnim portalom. Grajski park je vpisan v Register kulturne dediščine kot spomenik državnega pomena.

In danes...

Lokacija

Leave a comment