Grad Stara Soteska

Leta 1313 je bil grad prvič omenjen kot Vest ze Ainöd, stal pa je verjetno že leta 1231. Grajen je bil v romanskem slogu, zato se čas njegove izgradnje uvršča v 12. stoletje.

1231

prva pisna omemba stavbe

Ruševina

dejavnost/stanje stavbe

Loška vas, občina Dolenjske Toplice

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 16.8.1992. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Osrednji del gradu je bil stolp s polkrožnimi vogli. V času turških vpadov je še imel obzidje in dva stolpa. V virih je omenjen še dodaten stolp kot "turren". Po Valvasorju naj bi grad obdajalo trojno obzidje in krona stolpov.

Grad je bil leta 1440 delno razrušen zaradi vojne s Habsburžani, leta 1506 pa je bil opuščen.

Grad je imel v skalo vklesane ječe, kamor so zapirali in mučili ujete Turke v času turških vpadov. Mučeniki so mu dali ime "Zeleni grad". Eden izmed lastnikov gradu, Jurij Širski, je v ječo zaprl svojo hči, ker se je proti njegovi volji zaljubila v učitelja.

Lokacija

Leave a comment