Grad Struga

Nadstropni grad je na mestu srednjeveškega dvora sezidal K. Jurić v 2. polovici 16. stol. Deloma arkadirano notranje dvorišče oklepajo trije stanovanjski trakti in obrambni trakt s kvadrastima stolpoma na vogalih. Na portalu je letnica 1670.

info-image

16. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Muzej

dejavnost/stanje stavbe

severovzhodno od vasi Gumberk

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 31. maja 2016. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Muzej

Grad je urejen za ogled in prikaz grajskega življenja, postal je pravi muzej žive zgodovine. Gradnika Volk Turjaški s Struge in Eleonora Sobjeska z Rihenberka in Struge vas vabita, da ju na gradu obiščete. Z animiranim ogledom vas bosta popeljala v pravljični čas konca srednjega veka, renesanse in baroka.

Povest Otok in struga

Grad ima tudi kulturno-zgodovinski pomen, saj je poznan tudi po Tavčarjevi povesti Otok in struga.

In danes...

Lokacija

Leave a comment