Samostan Olimje

Minoritski samostan Olimje (prej Pavlinski samostan Olimje, pred tem pa Grad Olimje) se nahaja v istoimenskem naselju v Občini Podčetrtek.

info-image

1550

prva pisna omemba stavbe

Minoritski samostan

dejavnost/stanje stavbe

Olimje, Občina Podčetrtek

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 8. aprila 1992. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

K renesančnemu dvorcu je bila v 17. stol. prizidana samostanska cerkev. Pavlinski samostan je imel zeliščni in zelenjavni vrt, prekatno ribogojnico z ločnim mostom in mlin.

In danes...

Lokacija

Leave a comment