Dvor Gromperk

(Grünhof)

Gospoščina Gromperk (Grünberg, Grünhof) je bila v 12. st. last Gromperških vitezov, ki so bili Spanheimski ministeriali. Predvideva se, da so bili sorodniki vitezov Mariborskih. Med lastniki gospoščine pred letom 1318 je bil Alram Feistritzer z Bistrice pri Ilzu (Feistritz bei Ilz), leta 1437 pa sta Gromperk podedovala Walter Safner in Erazem Viltuški. V letu 1532 so grad oblegali Turki, 100 let pozneje pa so ga zavzeli in deloma porušili uporni kmetje. Gospoščino Gromperk je leta 1679 kupil mariborski graščak grof Janez Jakob Khiessl in jo združil z Betnavo, leta 1727 pa je posesti podedoval grof Franc Jakob Brandis.

Literatura:

http://pamb.pokarh-mb.si/fileadmin/www.pokarh-mb.si/pdf_datoteke/vodnik2010/Redakcija_vodnik-celota_STRANI_0924-0958.pdf

Leave a comment