Grad Letuš

(Leuts)

Vitezi Letuški so imeli grad Letuš imenovan tudi "Trebinjski grad", ali "Trebinjšček" v Podgorju pri Letušu nad desnim bregom Savinje. Srednjeveški Letuški stolpast grad je stal v Podgorju pri Letušu, v gozdu z ledinskim imenom Trebinje, kjer so ugotovljeni sledovi gradišča z obrambnim jarkom. Grad je očitno razpadel že v srednjem veku, poleg zunanjega in notranjega jarka je v danes popolnoma razvaljenem zidovju še mogoče razpoznati obris stolpa.

Okop pravokotne oblike, sestavlja ga nasut zemeljski nasip okoli 24x30 m ravnice. Nasip visok 2 m, na severni strani ima useku podoben vhod.

Leži jugozahodno od domačije Krenkerjevih v Preseki, Podgorje 88.

Gre za spomenik lokalnega pomena glede na  odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Povezava do predpisa: Ur.l. RS, št. 26/2016-1060

Literatura:

https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b&query=RNPD_4274_1%2CESD%2C4331

 

Leave a comment