Pekovski dvor

(Pfisterhof)

Stara salzburška ptujska fevda sta bila Spodnji dvor — sedanje Občinsko sodišče — in Pekovski dvor, ki se sicer omenjata
šele 1441, ko so ju dobili Schaunbergi, a sta gotovo obstajala že v 14. stoletju.

Leave a comment