Salzburški dvor

Salzburški dvor je ena izmed najlepših baročnih stavb v centru Maribora. Že v 14. stoletju je bil last Salzburške nadškofije. Leta 1325 je Elizabeta, vdova deželnega pisarja, svojo hišo zamenjala s Salsburškim dvorcem. 1355 se na tem mestu omenja salzburška kašča. Sredi 15. stoletja so temeljito prezidali nadškofijski upravni dvor, ki je na tej lokaciji večkrat omenjen.

Arhitekt: Johann Georg Stenng

info-image

Salzburški dvorec je ena izmed najlepših nekdanjih svobodnih hiš v Mariboru. Stavba v svoji osnovi izvira iz 15. stoletja, sedanji videz je dobila v 18. stoletju, ko je spremenila lastnika in postala plemiški reprezentančno stanovanjski objekt. Iz tega časa je tudi bogata baročna fasada.

1454

prvič pisno omenjen

Ohranjen

dejavnost/stanje stavbe

Maribor

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik državnega pomena in je bil zanj razglašen 6.10.1999. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na državnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Meščanski nadstropni dvorec s svojo razsežnostjo poudarja nekdanjo funkcijo samostanskega dvora, omenjenega 1454. Med 16. in 18. stol. je bil večkrat predelan, bogato dekorirana baročna fasada je iz 18. stol. Banjasti oboki in stropovi s štukaturami.

Danes ima v dvorcu prostore visokotehnološko IT podjetje Equaleyes Solutions / Drugi Vid d.o.o.

In danes...

Dvorec je nastal v srednjem veku okoli 15. stoletja. Zasnovo kot jo vidimo še danes je dobil v 17. stoletju, fasado pa okoli leta 1725.

Stavba velja za najlepši baročni dvorec v Mariboru. Ima lep štuk v pritličju in jermenaste ornamente na fasadi.

V 18. stoletju je dvor predstavljal shajališče mariborske salonske družbe.

Med leti 1834 in 1864 je bil v njem sedež nemškega bralnega društva, meščanski kazino.

Lokacija

Leave a comment