Grad Slap

Bogata kulturna dediščina vasi sega že v 13. stoletje, ko je bila v pisnih virih prvič omenjena župnijska cerkev sv. Matije, ki je danes ena izmed najstarejših stavb. Na južni strani cerkve stoji grad, o katerem je glede nastanka še veliko neznanega. Po nekaterih podatkih naj bi ga leta 1220 sezidali malteški vitezi, kot kaže napis na grajskih vratih. Njegovi lastniki so bili tudi plemiči Zweghenburgi, baroni Flachenfeldi in Coronini-Cromberg, nazadnje pa grof Karel Lanthieri. Grad v sredini vasi zapira južno stranico večjega trga. Tloris graščine je formiran v obliki podkve, s krajšim severnim in daljšim južnim traktom. Vhod v manjše grajsko dvorišče je skozi velik kamnit portal, ki je zgoraj polkrožno zaključen. Poslopje stoji v vaškem jedru, ki ga vaščani imenujejo ''plac''.

Vaško jedro je bilo po obnovi razglašeno za tretje najlepše vaško središče v Sloveniji. V središču vasi je ohranjenih nekaj najstarejših domačij z začetka 18. stoletja, ki se ponašajo z obnovljenimi kamnitimi portali, vodnjaki in napisi. Kamnoseške znamenitosti so domačini skrbno obnovili, saj ima skoraj vsaka domačija svojo ''štirno'', iz katere so nekoč domačini zajemali vodo za rabo v gospodinjstvu.

Literatura:

http://med-divje.vipava.si/sl/vas-slap/slap-nekoc/

Leave a comment