Dvorec Spodnji Lanovž

(Unter Lahnhof)

Dvorec Spodnji Lanovž (Unter Lahnhof) je bil sredi 17. stoletja sedež manjše gospoščine.

Kronologija dvorca:

  • 1750 ga je imel v lasti Johann Bernard Pilpach, nato Jakob Ignac Skobl.
  • 1801 je bil v lasti Serafin Kosch.
  • 1810 ga je kupil Franc Ksaver Forstner.
  • 1812 ga je imel Ignac Novak, nato Jožef Hauswirth in baron Friderik Bruck.
  • 1904 je stavbo kupila celjska občina in v njem uredila stanovanja.
  • Po 2. svetovni vojni pa so bili v njej prostori podjetja Izletnik.
  • 1983 so stavbo zrušili.

Literatura:

  • http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/stajerska/l-8/lanovz.php

Leave a comment