Strelov grad

info-image

12. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Ruševina

dejavnost/stanje stavbe

Mokronog

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Stolp je v Mokronogu nastal hkrati s trškim obzidjem v drugi polovici 13. stoletja. Ime Strelov grad -turn je dobil šele po zadnjih lastnikih v 20. stoletju.

In danes...

Lokacija

Leave a comment