Vetrinjski dvorec

Vetrinjski dvor spada med najpomembnejše meščanske hiše v Mariboru, leta 1961 je bil uvrščen na seznam najpomembnejših kulturno-umetnostnih spomenikov v Sloveniji, leta 1992 je bil razglašen za spomenika lokalnega pomena in leta 2001 je bil vpisan v Register nepremične kulturne dediščine.

info-image

13.stoletje

prva pisna omemba stavbe

Poslovna stavba, kulturne prireditve

dejavnost/stanje stavbe

Maribor

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 8. april 1992. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Nadstropen raščen objekt s tremi trakti, ki oklepajo notranje dvorišče z neoklasicističnim gankom. Ulični trakt z baročno podobo je v osnovi srednjeveški. Obokana notranjščina. Prvo mariborsko gledališče med 1785-1806. Obnovljen 2007-2009.

In danes...

Lokacija

Leave a comment