Spomin na Freudeneck

V Gronji Rečici je na uspetini nad cetohiša, katere domače ime je Grešak. Ker je v soseščini še več Grešakov se temu imenu še pritavlja pridevek: “Na gradu” ali “Pod Golski”(t.j. Hribom). Nekdaj je bila s to hišo združena velika kmetija, segajoča od vrha Goolskega hriba do Rečiškega potoka. Poslednji posestin je bil brinar.

Za njim se je posestva razdelilo na štiri kmete. Lastin hiše z okoljnim svetom je fortunat juteršek, ki ima svoj ima svoj dol nižje doli ob cesti. Hiša in gospodarsko posloje stojita deloma na trdni skali. Na grad je vodila složna pot, katere sladovi se še najdejo na vshodni strani sedanje hiše. Hiša ima zanimivo kjet, katere obok je ves iz rezaega kamena.

Na bregu pod hišo rasteta še zad zelo stari tisi. Tretjo , ki je bila zelo debela, je nekoč Brinar posekal. Ko se je nekoliko posušila so jo peljali na žago ali niso jo mogali sežagati, ker je bil les pretrt. Nadaljne tisovo drevo je na bregu 150 m nad hišo. Grešakova hiša je vsekakor naslednica nekdanjega gradu.

Literatura:

  • https://sl.wikisource.org/wiki/Freudeneck

Komentarji