Strahote na gradu Raštanj

Na raštanjskem gradu je zakopan zaklad. Nekoč so ga hoteli odkopa«. Odkrili pa so kos konjske opreme in šli nato kosit. Ko so se vrnili, so videli, kako je črn maček zakopaval opremo. Strah jih je obšel in nič več niso kopali.

Nekoč je živela na gradu gospa. Pri njej se je oglasil mož in jo prosil pijače. Odprla je klet in mu postregla. Preden je odšel, je izginila in klet zaprla. Ko se je tretji dan vrnila, moža ni bilo več. Pač pa je bila klet polna kač, ki so ga očividno požrle.

Literatura:

  • https://sl.wikisource.org/wiki/Ra%C5%A1tanj

Komentarji