Tlaka pod turnskim grofom

Ko je prišel Šalek v posest turnskega grofa, se je začelo kmetom zelo slabo goditi. Grof Turn jim je nalagal tako veliko tlako, da stari ljudje še danes s strahom o njej pripovedujejo. Kmet s srednje veliko kmetijo je moral imeti delavca na grajskem delu ves teden, tri dni v tednu je vrhu tega moral imeti s seboj še par vprežne živine. Šaleško zemljo je turnski graščak razdelil med kmete, ki so jo morali odsluževati s tlako.

Literatura

https://sl.wikisource.org/wiki/Tura

Leave a comment