Turki porušijo valdeški grad

Turki so bili na pohodu skozi Šaleško in Mislinjsko dolino. Ko je javila grmada na Kozjaku njihov prihod, so se prebivalci in tlačani zatekli v grad Valdek. Turke so zagledali že od daleč, ker je stal grad na malem gričku. Ko so se Turki gradu približali, se je začel boj. Kmetje in hlapci so se tako hrabro borili, da Turki gradu niso mogli zavzeti z naskokom. Pripravili so se za obleganje. Valdenški graščak je pa bil zelo bogat. Imel je baje tir polne kadi zlata in srebra.Ker je videl, da hočejo Turki grad zavzeti, je skril ves zaklad v najglobljo klet svojega gradu. Ko je zmanjkalo; hrane, se je grad moral podati. Turški poveljnik je zahteval od graščaka zlato in srebro. Graščak mu je pa odvrnil, da ga nima nič. Turki mu niso hoteli verjeti in so ga začeli mučiti, da bi ga prisilili, naj zaklad izda. Preklinjajoč krivično pridobljeno zlato in srebro, je graščak radi muk kmalu izdihnil. Kmete in hlapce so Turki deloma pobili, deloma odpeljali v sužhost, grad pa so porušili in zažgali.

Literatura:

  • https://sl.wikisource.org/wiki/Valdek

Leave a comment