Turki uničijo Žamberk

Na poti s Koroške so prišli Turki nekoč do Kepa, kmeta, ki ima svoje domovje med Zavodnjem in Št. Vidom. Pred seboj so zagledali na precej strmem gričku tik nad Zavodnjem stoječi grad Žamerk, ki jih je s svojo ponosno proti oblakom segajočo obliko močno dražil. Ozrli so se naokrog in zagledali nad Kepom veliko reber, kamor so potegnili silen top. Odtam so namerili naravnost na grad, ki je kmalu zletel v zrak.

Turkom pa je bil lepi kraj zelo všeč. Zato so zasadili na mnogih mestih lipe, ki dočakajo visoko starost, in so se zarekli, da se nekoč še povrnejo pogledat, kako lipe rastejo.

Dve taki lipi sta bili pri Kepu, ena lipa, stoječa poleg križa pred Petrovo gostilno v Zavodnjem, se je morala z njim vred umaknili novi cesti, in druga lipa, ki je krasila okolje Petrovega soseda, je positala tako slaba, da so jo morali podreti. Ako se Turki res še kdaj vrnejo v Zavodnje, lip, ki so jih nekdaj zasadili, ne bodo videli več.

Literatura:

https://sl.wikisource.org/wiki/%C5%BDamberk

Komentarji