Usoda Velike Breze

Velika Breza je bila najprej Jurklošterska. Menihi so hodili sem na oddih. Pozneje je postala cesarska in grofovska. Nato pa je prišla v kmečke roke. Prvi njeni kmečki lastniki so bili bogati. Dandanes pa je Velika Breza razdeljena med tri kmete. Dva stanujeta na nekdanji graščini, eden pa v gospodarskem poslopju. Zapadni del graščine je imel eno nadstropje in vzhodni dve; dandanes pa sta oba dela enonadstropna.

Literatura:

  • https://sl.wikisource.org/wiki/Velika_Breza

Leave a comment