Zvon v jezeru

Nekoč je globoko jezero napolnjevalo vso Šaleško dolino. Gradišče je spadalo takrat pod župnijo sv. Jurija v Skalah. Ko so na Gradišču zgradili grajsko kapelico, je zaprosil graščak župnika, ki je stanoval v škalskem gradu, naj mu da najmanjši zvon za grajsko kapelico. Župnik mu ga je obljubil.

Nekega dne so grajski hlapci iztesali velik čoln, da bi se peljali v Skale po obljubljeni zvon. Ko so se peljali tja, bi se jim bil čoln skoraj potopil. Stesali so si novega in boljšega. Nato so sneli za grajsko kapelico omenjeni zvon in ga natovorili. Podali so se na jezero. Ko so bili v sredini ezera, se je začel čoln potapljati. Hlapci so se hoteli rešiti s hitrim veslanjem. Ali zaman, da so rešili svoje življenje, so morali vreči zvon v vodo. Ko so se vrnili v grad, jih je graščak izpraševal, kje imajo zvon. Ko so mu povedali, kaj se jim je pripetilo, se je razsrdil in jih pometal v ječo. Nato je šel k jezeru, da bi se prepričal, če so hlapci resnico govorili. Ob bregu je našel razbit čoln.

Nato je poslal po nekega morskega potapljača. Ko je ta prišel, ga je graščak dobro pogostil in ga prosil, naj mu dobi zvon iz jezera. Dal mu je močno in dolgo vrv, na katero naj bi privezal zvon. Hlapci, ki so stali na bregu, naj bi ga potegnili na suho.

Zgodilo se je, kakor je določil graščak. Toda ko je po­tapljač priplaval v bližino čolna, ga neki črn pes ni pustil blizu. Pri zvonu je videl potapljač tudi mnogo drugih dragocenih stvari Spoznal je, da so dragocenosti in pa pes last povodnega moža, ki je imel v bližini stekleno vilo.

Potapljač se je vrnil in je povedal graščaku, kar je videl. Graščak se je vesti o povodnem možu silno prestra­šil. Pogostil je potapljača in mu dal zasluženo plačilo. Kmalu je pa jel dvomiti v resničnost potapljačevih besed. Kaj če ga ni prevaril? Odločil se je, da gre sam v jezero po zvon. Dva hlapca je vzel s seboj in se potopil v vodo. Ko so priplavali v bližino zvona, je pes nepričakovano zgrabil graščaka in ga odnesel v jamo, kjer je ležal zvon. Hlapca pa sta zbežala in povedala v gradu, kaj se je zgo­dilo. Vse to so napisali v knjigo, kjer se nahaja zgodovina grajske kapele.

Nekoč se je začelo jezero sušiti. Ko se je posušilo, so našli precej velik zaklad zlata, potopljeni zvon in tudi dobro ohranjeno graščakovo telo. Zvon so peljali nazaj v Skale, zaklada pa se je polastila gospoda v Gradišču. Graščaka so pokopali v grajski kapeli.

Literatura

https://sl.wikisource.org/wiki/%E2%80%9EGrad%E2%80%9C_v_Skalah

Leave a comment