Friderikov stolp

Sin premogočnega grofa Hermana II., Friderik II., je spravil s sveta svojo prvo ženo Elizabeto Frankopansko in se proti očetovi volji tajno poročil z lepo Veroniko Deseniško. Oče je sina radi tega zaprl v glavni stolp (Fride­rikov stolp), Veroniko pa je dal utopiti.

Friderika je rešil smrti vsled gladu neki zvesti oproda. Izkopal si je podzemeljski dohod, skozi katerega mu je donašal hrano. Pred nekaterimi desetletji se je ta dohod baje še dobro videl; širok je bil toliko, da je mogel moški splezati skozenj.

Komentarji