Dvorec Bajnof

(Weinhof)

Osnovni podatki

Bajnof je predel Novega mesta na južnem vznožju Trške gore. Ime Bajnof se v listinah prvič pojavi v 13. stoletju.

Dvorec Bajnof se prvič neposredno omenja leta 1356 kot hof ze Weinperg, čeprav se že leta 1136 omenja nek Weingarten in gre domnevno za isti objekt.

Stiški menihi so pozidali vinski dvorec nemško imenovan Weinhof in je stal v naselju Sevno v zdajšnji Mestni občini Novo mesto. Od tu izvira današnje poimenovanje Bajnof. Klet je bila takrat največja in najboljša na Dolenjskem.

Lastniki

Med drugimi je dvorec pripadal družini Von Fichtenau. Kasneje po poroki pa ga je podedovala družina Medved. Leta 1803 so dvorec dodelili verskemu skladu, leta 1828 pa ga je kupil novomeški medičar Franc Ksaver Germ.

Med obema svetovnima vojnama je pripadal rodbini Trenz. Na Bajnofu je do druge svetovne vojne bila vinogradniška šola. Dvorec so 1942 požgali partizani, po vojni pa do temeljev podrli.

Danes

Danes so delno ohranjena le gospodarska poslopja. Danes na področju dvorca deluje Center za gostinstvo in turizem Novo mesto, v sklopu katerega je tudi kmetijska šola s kmetijskimi površinami.

Literatura:

  • https://www.wikiwand.com/sl/Bajnof
  • https://www.wikiwand.com/sl/Dvorec_Bajnof
  • Ivan Stopar, Zbirka Grajske stavbe, založba Viharnik, Ljubljana
  • http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=30051

Komentarji